PRVI HRVATSKI DIDAKTIČKI SOFTVER

  • Radi samo u Win XP ili pomoću DOSBoxa


1. Motor - osnovni dijelovi, omjer kompresije, taktovi motora,

dvotaktni motor, p-v dijagram, p-ro dijagram

2. Metali - mješanci, rešetke, T-t dijagrami

3. Statistika - Razredna i školska statistika, ispis svjedodžbe, podešavanje pisača

4. Atom - atom helija

5. Krivulje - Cikloida, Evolventa, Arhimedova spirala

6. Parni kotao - proračun

7. Tehničko pismo - metodika pisanja

8. Remenski prijenos - proračun

9. Tablica množenja i dijeljenja

10. Zbrajanje i oduzimanje

11. Tlak (molekularno kinetička teorija)

12. Pomično mjerilo

13. Mikrometar

14. Projiciranje


Iz recenzija:


Dr. sc. Tonči Mikac: Softverski programi predstavljaju skup slika, grafova, animacija i zadataka za vježbanje, a izrađeni su primjereno, tematski stručno i metodički sustavno. Građa je takvog nivoa da je primjerena uzrastu učenika, te zbog grafičkog izraza privlači pozornost. Nakon pregleda CD-ROM-a i pojedinačne analize svih programa .......... smatram da CD može biti vrlo korisno metodičko-didaktičko sredstvo za izvođenje nastave, ali i pomoć pri učenju. Ovo posebno i iz razloga što edukacijskog softvera, a pogotovo iz područja strojarstva, kod nas gotovo nema. Zato preporučujem objavljivanje CD-ROM-a u kategoriji neobvezatnog netiskovnog zapisa za edukaciju učenika u srednnjim strukovnim i tehničkim školama u programu strojarstva.


Mr. sc. Ivan Budin: 2. U općoj ocjeni valjanosti, primjerenosti i sustavnosti ističem da je softver izrađen temeljito, metodički prilagođen uzrastu učenika i da sustavno obrađuje i prati građu. Softverom je obuhvaćen skup shema, animacija i zadataka. Slike su velike, pregledne, jasne i živopisnih boja pa lako privlače pažnju učenika. Animacije dočaravaju zbivanja unutar mehanizama ili procesa ili pokazuju metodičke putove rješavanja određenih problema. Korištenjem programa koji su namijenjeni učenju i vježbanju postiže se maksimalni učinak. Zadaci za vježbanje (proračuni) upučuju učenike u korištenje stručne literature. U nastavi se programi mogu koristiti u frontalnom, grupnom ili pojedinačnom načinu rada i to u obliku usmenoga izlaganja, razgovora, demonstracije ili vježbe. Princip zornosti ostvaruje se u visokom stupnju čime se potiže interes učenika. Korištenjem ovih programa nastavniku je lako izvoditi nastavu a učenikov je doživljaj nastave potpun.

3. U pogledu upotrebljivosti CD-roma smatram da je uporaba ovih programa vrlo jednostavna i prilagočena nastavnicima i učenicima koji nemaju gotovo nikakva znanja u korištenju računala. To omogučuju kratki, jasni i pregledni izbornici te upute za korištenje CD-a i pojedinih programa. Programi se mogu koristiti na novim računalima veće snage kao i na starim računalima (PC-386) u DOS-u ili WINDOWS-ima. Mogu se koristiti programi s tvrdog diska, diskete ili neposredno s CD-a što ne veže nastavnika uz jedno računalo Kao zaključak ustvrđujem da je "Prvi hrvatski didaktički softver" korisno metodičko-didaktičko sredstvo te ga preporučujem za uptrebu u srednjim školama strojarske struke, te u osnovnim školama u dijelu koji se odnosi na te škole.


Pero Vrdoljak, prof.: Glavne karakteristike navedenih programa jesu lako korištenje i ostvarenje visokog stupnja principa zornosti nastave. Materijal je stručno, metodički i jezično dobar te ga preporučujem za uporabu u srednjim i osnovnim školama kao dopunsko nastavno sredstvo. S obzirom na vrijednost CD-a mišljenja sam da Ministarstvo ovaj projekt treba potaknuti i PHDS-om opremiti škole. Jer ovo je zaista prvi hrvatski didaktički softver barem u području strojarstva koji je namijenjen srednjim i djelomično osnovnim školama. 

E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU